Privatumo politika

Kas mes esame

ACECO.LT – esame įmonė, kuri užtikrins jaustis komfortiškai tiek namuose tiek biure.

Teikiame šias paslaugas: šildymo, šaldymo, vėsinimo, vėdinimo įrenginių montavimas. Šilumos siurblių bei oro kondicionierių ir rekuperatorių sistemos įrengimas.

Mūsų tinklalapio adresas yra: http://www.aceco.lt

Bendrosios nuostatos

ACECO, MB (toliau – Įmonė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę www.simitri.lt (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos.

Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei. Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas svetaines. Šioje Svetainėje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių svetaines.

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR );
 • Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ );
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ ).

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

ĮMONĖS REKVIZITAI:

Įmonės duomenys:

ACECO, MB

Įmonės kodas: 305706592

PVM mokėtojo kodas: LT100013826116

Adresas: Trakėnų g. 2A, Trakiškiai, LT-68115 Marijampolė Lietuva

El. paštas: info@aceco.lt

Slapukai (cookies)

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis ACECO e-parduotuvėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek e-parduotuvę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el. paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai apsiperkate. Šie slapukai saugomi vienerius metus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

NAUJIENLAIŠKIS

Vartotojas gali užsiprenumeruoti Duomenų valdytojo naujienlaiškį, nurodydamas savo el. pašto adresą ir sutikdamas su šia Privatumo politika, kad Vartotojo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Vartotojas gali bet kuriuo metu atsisakyti gauti naujienlaiškį, nusiųsdamas el. laišką Duomenų valdytojui arba pasirinkdamas mygtuką „Atsisakyti prenumeratos“ kiekvieno vartotojui siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, t. y. Jums perkant (sukuriant paskyrą) Svetainėje ir/ar naudojantis kitomis Svetainės paslaugomis.

 • Jums pateikiant mums duomenis per mūsų e-parduotuvę;
 • Sudarant pirkimo sutartis;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • Kai Jūs suvedate savo asmens duomenis į e-parduotuvę;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • Kai sutinkate gauti mūsų pasiūlymus;
 • Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

ACECO E- parduotuvėje vartotojo paskyros/profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie lankytojų/klientų asmens duomenys:

 • vardas, rodomasis vardas, el. pašto adresas, slaptažodis, pavardė.

Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo, naudojant paštomato paslaugas arba atsiimant vietoje tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris bei el. pašto adresas, pristatymo adresas. 

Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo, naudojant kurjerių paslaugas, tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan.)) (neprivalomai), kitas adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan.)) (neprivalomai) bei el. pašto adresas.

Užklausos arba atsiliepimo teikimo tikslu tvarkomi šie klientų/e-parduotuvės lankytojų asmens duomenys:

 • vardas, el. paštas bei susiekimo laukelyje įvesta informacija.

Informuojame, kad Jūsų susiekimo laukelyje pateikti duomenys, kurie yra pertekliniai ir nėra reikalingi užklausos administravimo  tikslui pasiekti, Bendrovės nėra saugomi, o negrįžtamai ištrinami. 

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės e-parduotuvėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

Jei parašote komentarą, ar susiekimo žinutę jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

Kliento į vartotojo paskyrą suvesti duomenys saugomi tol, kol pašalinama Kliento paskyra bei archyvuose (neaktyviai) saugoma 2 metus nuo paskyros pašalinimo įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu.

Asmens duomenų saugojimo tikslai:

Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

Prekių pardavimo bei paslaugų teikimo tikslu. Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas Interneto svetainėje nurodytas paslaugas bei parduodamas prekes.

Naujienlaiškio siuntimo tikslu. Duomenų valdytojas su išankstinių Vartotojo sutikimu siunčia pranešimus apie specialius pasiūlymus, atnaujinimus arba pakeitimus dėl Duomenų valdytojo prekių arba paslaugų. 

Susisiekimo tikslais. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojo turimus klausimus ar prašymus.

Jūsų teisės

Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkėlimą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/ ).

Privatumo politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas gali savo nuožiūra pakeisti šią Privatumo politiką. Duomenų valdytojas Vartotojams rekomenduoja reguliariai lankytis Interneto svetainėje, kad surastų naujausią Privatumo politikos versiją.

Duomenų valdytojas gali pranešti Vartotojui apie Privatumo politikos esminius pakeitimus pagal Vartotojo nurodytą kontaktinę informaciją. Duomenų valdytojas taip pat gali imtis papildomų veiksmų tiek, kiek to reikalauja taikomi įstatymai, įskaitant teisę gauti Vartotojo Sutikimą dėl esminių pakeitimų. Ar pakeitimai laikomi esminiais, nustato tik Duomenų valdytojas. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo nurodytos „paskutinį kartą atnaujintos“ dienos. Toliau naudojantis Interneto svetaine po atliktų pakeitimų reiškia, kad Vartotojas sutinka su tokiais pakeitimais.